Home
 

 

Reglement toertochten

1. Tijdens een toerrit ligt de leiding van die rit te allen tijde bij de toercommissaris samen met de organisator. Bij onvoorziene omstandigheden beslist de toercommissaris, zo mogelijk in overleg met het bestuur.

2. De motor waarmee wordt deelgenomen aan de door de vereniging georganiseerde toerritten, dient in deugdelijke staat te zijn. Denk hierbij b.v. aan banden, remmen en verlichting.

3. Bij problemen met de motorfiets tijdens een toerrit zal een routebegeleider zo mogelijk te hulp komen en beslist de routebegeleider wat er verder gedaan wordt.

4. Tijdens de toerritten houdt men zich aan de verkeersregels en worden geen alcoholische dranken en drogerende middelen gebruikt.

5. Tijdens de toerritten dienen de deelnemers zich te houden aan de eventuele aanvullende regels die bij de aanvang of tijdens de toerrit zijn medegedeeld door de toercommissaris.

6. Alle toerritten vinden plaats zonder financiële ondersteuning van de vereniging. Het bestuur kan hiervan afwijken.

7. Deelname is voor eigen risico, zowel wat betreft ongevallen als schade en/of vermissingen. Dat geldt vóór, tijdens en na de toerrit. 

8. Men dient een toertocht met een volle tank aan te vangen.

9. Er wordt baksteens-gewijs gereden. (om en om) mits mogelijk.

10. Alle benodigde papieren dienen aanwezig en in orde te zijn.

11. Eventueel kunnen er mensen tijdens de toerrit voorzien zijn van gekleurde hesjes zijn de (bege)leiders van de tocht. Ze rijden vooraan, achteraan en tussen de groep. Vooraf worden de regels nog even doorgenomen.

12. Indien een gastrijder aangemeld is en er door het bestuur ofwel de toercommissie is besloten om deze gastrijder zonder kosten te laten mee rijden gaat dit niet op. De gastrijder zal dus wel moeten worden aangemeld via e-mail en kan na goedkeuring zonder kosten voor de rit meerijden.

13. Bij het niet naleven van de regels in het verkeer ofwel regels vanuit de club kunnen de organisatoren leden wegsturen, hierover wordt ook later niet over gediscussieerd.

14. Door deel te nemen stemt men in met de voorgaande regels.

 

Deelname aan een rit is geheel op eigen risico en de ZXR-Club is op geen enkele wijze aansprakelijk.

 

Film ZXR club

Filmpje erwtensoep rit 2015